Werkzaamheden

De jagers van WBE Groot Strabrecht zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan diverse diersoorten. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Een greep uit het takenpakket:
  • Jacht, beheer en schadebestrijding ten behoeve van een duurzame populatie wild
  • Biotoopverbetering
  • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
  • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
  • Schoonmaakdag
  • Het houden van toezicht in het veld Inventarisatie (telling) van fauna
  •  Aanleveren gegevens aan de FBE Bestrijden van wildschade
  • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
  • Onderhoud van landschapselementen
  • Het leveren van gegevens aan de FBE Databank


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.